betaalbaar energiezuinig comfort

Zonneboiler

Er zijn nog premies van de Vlaamse Overheid op zonneboilers. U kunt zich hierover informeren op de website van de Vlaamse Overheid.

Een zonneboiler voor huishoudelijk warm water

Een zonneboiler vangt de energie (licht en warmte) van de zon op om water te verwarmen. Warm water voor huishoudelijk gebruik is de tweede grootste energievreter in een huishouden. De hoeveelheid warm water dat dagelijks verbruikt wordt per persoon is enorm (bad en douche, afwas,...). Door zonne-energie te gebruiken om dit water te verwarmen, kan je tot veel besparen op je energiefactuur.

Hoe werkt het?

De zonneboiler absorbeert het zonlicht dankzij een collector op het dak en zet het om in warmte. De warmte wordt vervolgens m.b.v. een (circulatie)pomp overgebracht naar een waterreservoir. Die uitwisseling wordt gestuurd door de warmteregelaar, maar alleen als de temperatuur in de collector hoger is dan die van het water in het reservoir. Op die manier verspilt de circulatiepomp geen stroom. Anderzijds wordt zo ook oververhitting voorkomen.

Het piekrendement van een collector wordt bereikt op een zomermiddag bij onbewolkte hemel, wanneer de collector perfect naar het zuiden is gericht. Maar ook de rest van het jaar en bij bewolkte hemel haalt de collector gedurende een groot deel van de dag nog een behoorlijk rendement, ook als hij naar het oosten of het westen is gericht. Een optimaal rendement wordt bereikt als de collector een hoek van 35° met de horizon vormt, maar ook met collectoren die verticaal tegen een gevel worden bevestigd zijn goede resultaten mogelijk.

Wanneer er onvoldoende bezonning is, wordt het water alleen voorverwarmd en is een aanvullend verwarmingssysteem nodig om het op de gevraagde temperatuur te brengen. Met dit systeem kan dus het hele jaar door sanitair warm water met een constante temperatuur worden geproduceerd.

Pv Panelen

PV (Photo-Voltaïc) panelen zijn ook rendabel zonder premies of terugdraaiende teller.

Bent u reeds klant, of koopt u een warmtepomp of andere installatie aan bij DUBO, dan kunnen wij u tevens tot dienst zijn bij het plaatsen van een PV installatie.