betaalbaar energiezuinig comfort

Mogelijkheden om warmte in ruimte te verdelen

Zoals al eerder aangehaald bij de werking van de warmtepompen, is het belangrijk om de temperatuur waarop de afgifte van de warmte gebeurt zo laag mogelijk te houden.

Omdat we de COP zo het hoogst kunnen krijgen.

Vloerverwarming werkt op de laagste temperatuur (25-35°) en is dus ook het ideale systeem.

Bij nieuwbouw of grondige renovatie is dit te installeren (niet mogelijk bij kleine verbouwingswerken).

In de vloeropbouw worden velden met PE-xa buizen geplaatst waar het water doorstroomt en zo de warmte aan de vloer afgeeft. Omdat er op lage temperaturen gewerkt wordt, wordt de vloer niet warm op een ongezonde manier. De vloerverwarming zorgt voor een ideale warmteverdeling en heeft een heel hoog comfortgehalte. De vroegere kwaaltjes (te hoge opwarming bij zonneschijn enz.) zijn er vandaag niet meer door de lagere afgiftetemperatuur en betere isolatie van de woning. In de zomer is vloerkoeling ook mogelijk.

Ventiloconvectoren werken op een iets hogere temperatuur (35-40°) dan vloerverwarming, maar kunnen gemakkelijk geïnstalleerd worden bij renovatieprojecten. Bovendien kan dit systeem in – en uitgeschakeld worden, wat bij vloerverwarming dan weer niet mogelijk is.

Ook met dit systeem kan gekoeld worden.

Lage temperatuursradiatoren zijn overgedimensioneerde radiatoren die op een temperatuur van 45° voldoende warmte afgeven om de ruimte te verwarmen. In een bestaande woning kan het zijn dat de radiatoren groot genoeg zijn om zonder extra werken te kunnen omschakelen van een klassiek systeem naar een warmtepompsysteem.