betaalbaar energiezuinig comfort

Warmtepompen


Een warmtepomp is een koeltechnische installatie die warmte op hoge temperaturen produceert door bij lage temperatuur een bron af te koelen (te vergelijken met de werking van e
en koelkast). De compressor is het hart van de installatie en ook de belangrijkste energieverbruiker. 

De algemene werking van een warmtepomp kan beschreven worden in 4 stappen

Verdampen

Om een vloeistof om te zetten in damp is veel energie nodig (denk maar aan een pot kokend water). In de verdampingsfase neemt het koelmiddel energie op van een bron (lucht, water of bodem) om het koelmiddel in de dampfase te brengen. Deze fase gebeurt onder lage druk omdat de damp voortdurend wordt afgezogen door de compressor.

Compressie

Door een compressor wordt de druk van het koelmiddel in de damfase opgevoerd, waardoor ook de temperatuur verhoogt. Deze warme damp op hoge temperatuur wordt door de compressor naar de condensor geduwd.

Condensatie

Om damp te condenseren moet deze afgekoeld worden (zoals met damp op een koud venster gebeurt). De damp op hoge temperatuur en onder hoge druk wordt dus afgekoeld door het medium dat de ruimte zal verwarmen (lucht of water) zodat de damp opnieuw condenseert tot vloeibaar koelmiddel. Dit koelmiddel vloeit naar het expansieventiel.

Expansie

Omdat deze vloeistof nog steeds onder hoge druk staat, zou deze op een hogere temperatuur verdampen (vergelijkbaar met een snelkookpan: door de hoge druk verdampt het water niet op 100° maar op een hogere temperatuur). Deze is niet voorhanden dus de druk wordt verlaagd in een expansieventiel zodat de verdampingsfase opnieuw kan starten.

COP

De COP geeft de winstfactor van de warmtepomp weer: de hoeveelheid warmte die men kan produceren met 1 kwh elektriciteit. Een COP van 3,5 betekent dus dat men met 1kwh elektriciteit 3,5 kwh warmte geproduceerd heeft. Daarvan werd 2,5 kWh warmte uit de natuur opgenomen en deze kost dus niets. De COP is de belangrijkste indicatie om de rendabiliteit van een installatie te berekenen. In principe komt het er op neer dat de COP hoger zal liggen wanneer de brontemperatuur en de afgiftetemperatuur dichter bij elkaar liggen. 

Lucht-Water Warmtepomp

Dit is een warmtepomp waarbij de warmte, afkomstig uit de buitenlucht, afgegeven wordt aan het water dat door de vloerverwarming stroomt.

Zelfs lucht van -20°C kan nog afgekoeld worden en ook dan wordt er nog warmte uit onttrokken. Het absolute nulpunt is -273°C: als je deze temperatuur zou bereiken kan er geen energie meer uitgehaald worden. Zoals reeds vermeld, heeft de brontemperatuur een invloed op de COP: bij -20°C zal de COP dus een stuk lager zijn dan bij 0°C. De metingen van het KMI in Ukkel gedurende de laatste 30 jaar duiden echter voor januari (de koudste maand) nog steeds op een gemiddelde temperatuur van 3,3°C: dit levert nog steeds een rendabele COP op.

Wij ontwerpen de installaties zo, dat zelfs bij een buitentemperatuur van -10°C geen extra elektrische weerstanden nodig zijn.

De voordelen

 • Aanvaardbare kostprijs van de installatie (vergelijkbaar of zelfs goedkoper dan een installatie op stookolie maar duurder dan een gaswandketel)
 • Hogere buitentemperaturen leveren een hogere COP op
 • Geen grondverzetwerken of geo boringen nodig
 • Actieve koeling mogelijk

De nadelen

 • Bij lagere buitentemperaturen zakt de COP
 • Er dient een buitenunit of luchtaanzuigsysteem geplaatst te worden

 

Renovatie 

Maart 2022: de gas-en mazoutprijzen pieken extreem hoog. Wij krijgen veel vraag om een gas-of mazout installatie te vervangen door een lucht-water warmtepomp.

Waar er radiatoren aanwezig zijn, zullen wij geen lucht-water warmtepomp aanbieden, omdat het rendement niet hoog genoeg ligt in vergelijking met de kost.

Als alternatief kan wel een lucht - lucht installatie geplaatst worden.

Is er reeds een vloerverwarming aanwezig, dan kunnen wij daar wel op eenvoudige manier een lucht-water warmtepomp aankoppelen ter vervanging van de gasinstallatie. Dan komt er tevens een PV installatie bij.

Het sanitair warm water kan met dezelfde warmtepomp voorzien worden, de boiler is erin geïntegreerd.

Lucht-Lucht Warmtepomp

Dit is een warmtepomp waar de warmte, afkomstig uit de buitenlucht, afgegeven wordt aan de lucht binnen in het te verwarmen gebouw en door een binnenunit of luchtkanalen in de ruimte verdeeld wordt.

Iedereen kent de gewone airconditioningtoestellen: deze verdeelsystemen zijn gelijkaardige toestellen die echter aangepast zijn om tot bij een buitentemperatuur van -15°C te kunnen verwarmen.

De voordelen

 • Aanvaardbare kostprijs van de installatie (goedkoper dan een installatie op stookolie, gelijkaardig aan een gaswandketel)
 • Hogere buitentemperaturen leveren een hogere COP op
 • Actieve koeling mogelijk

De nadelen

 • Bij lagere buitentemperaturen zakt de COP
 • Er dient een buitenunit of luchtaanzuigsysteem geplaatst te worden
 • Er dienen binnentoestellen geplaatst te worden
 • Men kan een tochtgevoel hebben
 • In de winter zakt de luchtvochtigheid in de woning door luchtverwarming

Bodem-Water Warmtepomp

Dit is een warmtepomp waar de warmte, afkomstig uit de bodem, afgegeven wordt aan het water dat door de vloerverwarming stroomt.

Hierbij wordt warmte onttrokken uit de bodem, die door zonneschijn en neerslag wordt opgewarmd.

Om deze energie af te nemen wordt een  verticale aardsonde in de bodem geplaatst waardoor een glycolmengsel stroomt dat voor het energietransport zorgt.

Bij extreem koude buitentemperaturen blijft de bron (mits goed gedimensioneerd) op een hogere temperatuur, wat tot een betere COP leidt.

De voordelen

 • Bij lagere buitentemperaturen blijft de COP hoog
 • Passieve koeling mogelijk
 • Er dient geen buitenunit geplaatst te worden, enkel een collectorput

De nadelen

 • Hogere investering
 • Aan het einde van het stookseizoen is de brontemperatuur op zijn laagste niveau