betaalbaar energiezuinig comfort

PRIVACY VERKLARING

Dubo BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Lees deze Privacyverklaring om U te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op haar website. Door gebruik ervan, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen zoals hierna beschreven.

Veiligheid

Dubo BVBA verbindt zich ertoe om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Verwerking van persoonsgegevens

Via haar website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, onder meer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van online diensten.

De gegevens die u via haar website deelt, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie aan te leveren, een nieuwsbrief te sturen, praktische informatie te melden (vb. over beschikbaarheid, leveringsdata, ....)

Door deze persoonsgegevens te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Dubo BVBA deze gegevens mag bewaren, verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Deze website gebruikt "cookies”: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies dienen om uw voorkeurstaal te onthouden, u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan haar website, aan te geven welke pagina's u recent bezocht en statistieken omtrent het websitebezoek te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, dit leidt er allicht toe dat sommige functionaliteiten van deze website niet meer optimaal werken, en Uw surfervaring alsook bedieningsgemak verminderen.

Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Dubo BVBA bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en continue verbetering van haar website, verhoging van Uw gebruiksgemak, Uw surf-shop ervaring met ons.

 

De website gebruikt eveneens Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics hanteert “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers deze site gebruiken. De door het "cookie" gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, stelt rapporten over de website-activiteit op voor website-exploitanten teneinde andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van "cookies" weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Dubo BVBA te contacteren door middel van het contactformulier of één van de andere vermelde mailadressen.

Wijzigingen

Dubo BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te veranderen.